Konoba Stare staze, Kršan

KONTAKT PODACI
email: info@stare-staze.com
telefon: 052 863 259
mob: 098 435 080/801
OIB: 40279566988
Radno vrijeme: PON – NED 12-23
Zatvoreni smo od 23.12.-30.01.2020.
PODACI O PLAĆANJU
IBAN: HR882402006 -1100712831

Pišite nam